Квалитет производа

ЗР „СТАНИЋ НМ“ има за циљ да буде произвођач колача, торти и пецива које ће потрошачи препознавати по високом квалитету и безбедности производа на свим тржиштима на којима заузимају значајно место.

Своје циљеве смо планирали да реализујемо:

1. Успостављањем, одржавањем и сталним побољшавањем система управљања безбедношћу хране према захтевима 1. RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969, Rev.4 - 2003.
2. Континуираним повећањем задовољства наших купаца и потрошача.
3. Коришћењем најсавременије технологије у пекарској и кондиторској индустрији.
4. Реализацијом принципа ХАЦЦП у производњи и развоју нових производа.
Kvalitet proizvoda5. Применом добре произвођачке праксе (ГПМ), добре хигијенске праксе (ГХП) и система анализе ризика и управљања ризиком у критичним контролним тачкама (ХАЦЦП систем).
6. Оствариви циљеви су нам: здравствено исправни и безбедни производи високог и препознатљивог квалитета, сигурност и задовољство потрошача у конзумирању наших производа, смањење рекламација, повећање успешности предузећа кроз повећање обима производње и профитабилности.
7. Сталним стицањем нових знања и мотивисањем запослених за достизање максималних резултата.
8. Предузимањем мера за унапређење квалитета испоручилаца и успостављање партнерских односа са њима.
9. Усаглашавањем свих процеса и производа са законским прописима и стандардима.
10. Разменом информација о квалитету и безбедности наших производа са екстерним заинтересованим странама.
11. Бригом за очување животне средине.


Постављену Политику ће реализовати сви запослени у ЗР „СТАНИЋ НМ“


Претрага
Каталог производа
Обавештења
пријави се
Анкета
Како оцењујете укус наших производа?
одличан
врло добар
добар
Начин плаћања
готовином
одложено плаћање
платним картицама
Бесплатан превоз